Privātā vidusskola „Laisma”

2020./ 2021. māc.g. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī 

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 3-5 gadi

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Valodu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā joma

Matemātikas joma

Valodu mācību  joma

Dabaszinātņu joma

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Mūzika)

 

 Tehnoloģiju mācību joma

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Tehnoloģiju joma)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā            (Tehnoloģiju joma)

3.

*Angļu valoda

*Angļu valoda

Matemātikas joma

4.

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

5.

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

 

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei 

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma