Privātā vidusskola „Laisma”

2023./2024. māc.g.

Gada tematiskais plāns

I PAKĀPE 2-3 gadi

Septembris – Es zinību pasaulē

Oktobris – Rosība rudenī

Novembris –Mūsu Latvija

Decembris –

Ziemas saulgrieži

Janvāris- Apkārt zemeslodei

●   Adaptācija un mana drošība

●   Bērnudārza un tuvākās vides iepazīšana

●   Mūsu dzīves ritms/noteikumi

●   Dabas bagātības un parādības

●   Saglabā rudeni ziemai

●   Gatavošanās ziemai -dzīvnieki

●   Ceļojot pa Latviju

●   Maizes ceļš

●   Manas mājas, mana ģimene

●   Tradīcijas un svētki

●   Pasaku tēli

●   Ziemassvētku garšu un smaržu laiks

●   Dienas mēneši, kopā-gads!

●      Eksperimenti ar sniegu (dažādi ūdens stāvokļi)

●      Zeme un ūdens

●      Dažādība valstīs, dabā un cilvēkos

Februāris - Es un mana nākotne

Marts – Daba mostas

Aprīlis – Es pētnieks

Maijs –  Es zinu, varu, daru

●      Emocijas, mans ķermenis

●   Esi vesels - higiēna, veselīgs uzturs un sports

●   Kad izaugšu…

●   No sēkliņas, līdz ziediņam

●   Dārzs uz palodzes

●   Krāsu un skaņu daudzveidība pavasarī

●   Dzīves cikls

●   Atkritumu šķirošana

●   Dabas parādības

●   Par visu es brīnos…

●   Mana ģimene

●   Mēs esam mākslinieki

●   Pavasara prieks un svētki