Privātās visusskolas “Laisma”

Tematiskais plāns 5 – 7 gadus veciem bērniem 2022. /2023. mācību gadam

SEPTEMBRISEs zinību pasaulē. Es un apkārtējā pasaule. Iepazīšanās ar grupas bērniem, pieklājības normas. Grupas vide, noteikumi. Drošība uz ielas. Ceļu satiksmes noteikumi. Transportlīdzekļi. Latvijas dabas rudens veltes.OKTOBRISEs ēdu un dzīvoju veselīgi. Veicināt izpratni par veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Izpratne par veselīgu uzturu. Produktu veidi. Ēdiena gatavošana. Lauku vide. Koki rudenī.
NOVEMBRISMana Latvija. Katram cilvēkam ir sava tautība, valoda, tradīcijas un izskats. Mana ģimene. Mana māja. Valsts simboli: himna, karogs, ģērbonis, nauda. DECEMBRISSvinēsim kopā! Izpratne par Ziemassvētku un Jaunā gada svētku rīkošanu un plānošanu. Svētku tradīcijas, rotājumi, dziesmas, rotaļas un dejas. Labdarības nozīme. Dāvanu laiks. Ugunsdrošības noteikumi.
JANVĀRISJaunais gads. Jauni veicamie plāni. Izpratne par gada dalījumu un kalendāru. Ko es vēlos sasniegt? Latvijas savvaļas dzīvnieki un putni ziemā. Ziemas aktivitātes.FEBRUĀRISEmociju pasaule. Kā es jūtos? Emociju izpausmes, tās atpazīt, kontrolēt uzvedību. Kā ietekmē citus? Cilvēka īpašības. Mana maska. Karnevālu laiks. Atvadas no ziemas.
MARTSMana profesija. Izpratne par profesijas izvēli. Pilsētas vide. Lauku vide. Mājdzīvnieki. Sadzīves tehnika. Elektrodrošības noteikumi.                                                      APRĪLISDzīves cikls. Es dzīvoju daudzveidigā dabā. Saules sistēma un kosmoss. Dabas objekti un izmaiņas dabā. Laika ritējums. Augu uzbūve. Izpratne par saudzīgu izturēšanos apkartējā vidē. Atkritumu šķirošanas nozīme.
MAIJSEsmu izaudzis un dodos ceļā. Izpratne par ceļošanas nozīmi, plānošanu un gatavošanos atbilstoši ceļa galamērķim. Ģimenes tradīcijas un savstarpējās attiecības. Drošība pie ūdeņiem.