Novembris - svētku mēnesis mūsu skolā, iesācies ar Mārtiņdienas svinībām – pirmsskolēni šajā dienā minēja mīklas, skandēja sakāmvārdus/ parunas, dziedāja dziesmas un gāja rotaļās, kā arī lielākās grupas bērni bija sagatavojuši īpašu rudens deju!