2016.gada 1.septembra pasākums Latviešu biedrības nama Zelta zālē.