Galerija

Tā mūsu pirmsskolā sagaidīja un pavadīja Mārtiņdienu.

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena,
Kaut varētu Mārtiņdienu 
Aiz ausīm noturēt!