Galerija

Mazie slēpotāji apgūst mākslu, jeb pirmie soļi uz kalnu virsotnēm