Privātās vidusskolas "Laisma" padome

Privātās vidusskolas "Laisma" padomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā: Sēdes:

2022./2023. m. g.

26.08.2022.  Protokols Nr. 2022./01