Privātās vidusskolas "Laisma" padome

Privātās vidusskolas "Laisma" padomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā: Sēdes:

2022./2023. m. g.

26.08.2022.  Protokols Nr. 2022./01

24.10.2022. 24_10_pedagogiska_sede-2.pdf

05.01.2023. 05_01_pedagogiska_sede-1.pdf

15.03.2023. 

31.05.2023. Pedagogu_sanaksme_31_05_2023.pdf