ПЕДАГОГИ


Коллектив “Laisma” – это профессиональные, открытые, улыбающиеся преподаватели, которые с особой тщательностью и вниманием относятся к каждому ученику и которые любят свою работу!

  • Директор – Инга Лукашевича
  • Зам. директора – Илута Пашане
  • Финансовые вопросы – Аскольд Лукашевич

Список педагогов:

Priekšmets Pedagogs
Matemātika Iluta Pašāne 
Ģeogrāfija Teiksma Kalniņa 
Angļu valoda Ludmila Ļubimova 
Angļu valoda Viktorija Majore 
Angļu valoda sākumskolaiMariia
Bioloģija Žanis Žerbelis
Informātika Vlada Petrova
Franču valoda Agnija Kempele
Krievu valoda Manana Presņikova 
Krievu valoda Anžela Lapajeva
Sports Inguna Lukašēviča
Ķīmija  Jānis Bisenieks
Latviešu valoda Žaneta Ādamsone
Matemātika Vlada Petrova 
Dabaszinības Antons Berjoza
Sākumskola Lidija Stepanova
Sākumskola Austra Ābele
Sākumskola Sarmīte Ozola
sociālās zinības, ekonomika Teiksma Kalniņa
Vēsture Daiga Skujiņa


MūzikaElīna Čampere
Vizuālā māksla Daina Brūdere-Liekna
Pirmsskolas pedagogs Megija Bīlande 
Pirmsskolas pedagogs Nataļja Dudenko
Pirmsskolas pedagogsTatjana Ņikitjuka
Pirmsskolas pedagogs Laura Petrova
Pirmsskolas pedagogs Madara Strazdiņa
Pedagoga palīgs Jeļena Ivanova
+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Ул.  Кареивю 5, Рига, LV-1013, Латвия

 .