PAR MUMS 

"Laisma" bērnudārzs - tā ir lieliska vieta, kur Jūsu bērnam iegūt jaunas zināšanas un labākos ikdienas mirkļus!

Sadaļā "BĒRNUDĀRZS" varat atrast informāciju par:


Privātā vidusskola «Laisma» ir privāta izglītības iestāde, dibināta 1993.gadā. Viena no pirmajām privātajām izglītības iestādēm Latvijā. Jau vairāk nekā 20 gadus piedāvājam kvalitatīvu un vispusīgu izglītību. Izglītības iestāde ir divplūsmu skola ar ievērojamu pieredzi multikulturālas vides uzturēšanā, ar padziļinātu valodu apguvi, kurā rūpējas par labvēlīgu un pozitīvu mācību vidi katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību vielas apguves metodes un efektīvus atbalsta paņēmienus, mūsu skolotāju pieredzi un jaunākajiem secinājumiem pedagoģijā.

Privātā vidusskola «Laisma» ar īpašu vērību apzina katra audzēkņa individuālās mācīšanās prasmes un spējas, kā arī talantus un vēlmes, lai realizētu pēc iespējas piemērotāku mācīšanās procesu katram skolniekam. Mēs patstāvīgi mācāmies paši, pilnveidojam un paplašinām savas prasmes un redzesloku. Skolā ir augsta sadarbības kultūra, savos audzēkņos attīstām radošumu, atvērtību un talantus. 

Skola piedāvā kvalitatīvu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, akcentējot individuālo skolēnu spēju, prasmju un zināšanu izaugsmi. Skolēnu skaits klasēs ir neliels, kas ļauj iepazīt katru bērnu atsevišķi un vajadzīgajā brīdī sniegt atbalstu. Skolā valda ģimeniska atmosfēra. Mācību procesā skolēni iemanto drosmi jautāt, apstrīdēt, diskutēt, apzinās savu pašvērtību, tādējādi veidojoties par izglītotu, vispusīgu un darba tirgū konkurētspējīgu personību. Skolas ikdienas darba pamatā ir sabalansēts atbalsts un kontrole skolēna individualitātei, veicinot pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos. Lai to sasniegtu, katrā vecumposmā secīgi tiek pārkārtotas prioritātes un pedagoģiskie uzsvari. Skolotāji strādā ar pašatdevi un prieku.

Skolu dibinājis SIA “ALINVEST”. Skolas adrese: Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013. Mājas lapa: laisma.lv, epasts: laisma@apollo.lv.

Vēlaties uzzināt ko vairāk par skolu vai pieteikties uzņemšanai? Sazinieties ar mums!