SKOLAS VĒSTURE

Te ir aplūkojams neliels ieskats mūsu skolas vēsturē.

MĀCĪBU GADSĪSS IESKATS SKOLAS DZĪVĒ
 1993./1994. māc.g.Tiek dibināta privātā vidusskola “Laisma”. Skolas dibinātājas ir Ludmila Ļubimova un Anita Neimane.
Skolā tiek organizētas mācības krievu plūsmas skolēniem. Skolā mācības uzsāk 10 skolēni,
mācību procesu organizē 8 skolotāji. Pavasarī mācības uzsāk sagatavošanas klase.
 1994./1995. māc.g.Skola pārceļas uz jaunām telpām Prūšu ielā 13a. Septembrī mācības uzsāk arī latviešu plūsmas skolēni.
Lai veicinātu skolēnu savstarpējo sadarbību, skolā tiek svinēti dažādu tautību nacionālie svētki:
Mārtiņdiena, Halloween, Masļeņica. Tiek apmeklēti pasākumi Gētes institūtā un Franču kultūras centrā.
Skolēniem tiek piedāvātas dažādas ārpusklases nodarbības: jāšana, peldēšana, karatē, ritmika, vizuālā māksla, ansamblis.
 1995./1996. māc.g.Tiek dibināta privātskolu asociācija un privātā vidusskola “Laisma” kļūst par tās biedru. Skolēni piedalās
privātskolu asociācijas rīkotajās olimpiādēs. Tiek uzsākta sadarbība ar Anglijas vasaras skolām.
Katru turpmāko gadu skolēni kopā ar skolotājiem, vasarās - divas līdz trīs nedēļas viņi pavada kādā no
Lielbritānijas pilsētām, pilnveidojot savas angļu valodas zināšanas stundās un praktiskās situācijās.
 1996./1997. māc.g.Skola sekmīgi nokārto savu pirmo akreditāciju. Tiek izveidota bērnudārza grupiņa, lai skolotāju bērniem,
skolēnu māsām un brāļiem būtu iespēja jauki un saturīgi pavadīt laiku. Skolēni iesaistās labdarības pasākumos,
kā rezultātā izveidojas ilggadēja sadarbība ar veco ļaužu pansionātu Saulessvece. Skola iesaistās savā pirmajā projektā
“Upe man stāstu stāsta”. Tiek uzsākta sadarbība ar Francijas skolām.
 1997./1998. māc.g.Skolā jaunums - regulāras Sporta dienas, kurās aicināti piedalīties arī vecāki.
 1998./1999. māc.g.Skolā mācības tiek organizētas bilingvāli un latviešu valodā. Skolotāji piedalās SFL programmas “Atvērtā skola” un
"Soli pa solim” projektā. Dalība projektā “Zaļā josta” Daigas Kalniņas un Silvijas Šmites vadībā.
 1999./2000. māc.g.Skola iesaistās Socrates programmā. Skolēniem ir iespēja kārtot Cambridge Exams Preparation
(Starters, Movers, Flyers, KET). Realizējot vecāku vēlmes, tiek organizētas arī vasaras nometnes skolēniem Latvijā.
 2000./2001. māc.g.Skola sekmīgi akreditē pamatskolu. Dalība projektā Comenius “Apmaiņa par bērnu dzīves īstenību dalībvalstis”.
Jūnijā tiek svinēts pirmais izlaidums. 9. klasi absolvē: Madara Žuravļeva, Jurijs Ciganoks, Jekaterina Šitikova, Irina ….
 2001./2002. māc.g.Sestdienu rītos skolēni piedalās izzinošajā raidījumā “Brīvdienu rīts”.
 2002./2003. māc.g.Skola iesaistās Junior Achievemant - Latvija. 10. klases skolniece Darja Cigonoka izcīna iespēju mācīties Francijā.
 2003./2004. māc.g.Skola sekmīgi akreditē vidusskolu. Skolai 10 gadi. Par godu jubilejai, tiek organizētas svinības. Jūnijā notiek pirmais
vidusskolas izlaidums. 12. klasi absolvē- D. Andrejčuks, M. Eglītis, J. Grigulis, A. Prozorova, A. Samovičs, M. Žuravļeva.
 2004./2005. māc.g.Skolā darbojas EKO komanda. Skolēni piedalās RD VJIC organizētajā pasākumā “Mana izziņas taka”.
12. klasi absolvē- V. Briede, D. Ciganoka, D. Černe, D. Černišova, J. Čizova, L. Dumpe, A. Grabeļņikova,
M. Ivanovs, E. Kelle, I. Omeļčenko, V. Pontāgs, D. Šmite, V. Urvancevs, Ē. Upītis.
 2005./2006. māc.g.Piedalāmies svētku priekšnesuma “Together” Viņas Majestātes Karalienes Elizabetes II un Edinburgas Hecoga
sagaidīšanas ceremonijā. Mācību brauciens uz Paris Valley. 12. klasi absolvē- P. Avramenko, K. Ceiziņš, D. Černišovs,
V. Eižvertiņš, K. Girgensons, S. Kiršbauma, T. Krilova, K. Krilovs, N. Savčuks, Ņ. Telepņovs, A. Utimisovs, S. Zotova
 2006./2007. māc.g. Brauciens uz Luksemburgu, kur iepazīstas ar mācību iespējām Luxembourg European School. 12. klasi absolvē -
J. Franciško, I. Ņikuļenkovs, K. Ļubicka, I. Omeļčenko, P. Osnovskis, S. Ozoliņa, I. Prokofjevs, I. Suhodoļska, A. Vovere
 2007./2008. māc.g. Jaunāko klašu skolēni, sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas aģentūru, iesaistās projektā “Manas Eiropas pasakas”.
9. klases skolnieks Mārcis Greitāns un 12. klases skolnieks A. Berjoza saņem Ministru kabineta atzinības rakstus
par izciliem sasniegumiem mācībās. 12. klasi absolvē - J. Franciško, I. Ņikuļenkovs, K. Ļubicka, I. Omeļčenko, P. Osnovskis,
S. Ozoliņa, I. Prokofjevs, I. Suhodoļska, A. Vovere
 2008./2009. māc.g.Skola sekmīgi iziet kārtējo akreditāciju. Skola iesaistās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitālfonda
projektā “Bērnu žūrija”. Sadarbībā ar ASV vidusskolu direktoru nacionālo asociāciju (NASSP), vidusskolēni piedalās
M. J. Eisenhower programmā “People to People”. Skolotāji iesaistās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.” LNT organizētajā skolu reitingā tiek ierindota 4. vietā.
 2009./2010. māc.g.12. klases skolēni Briselē iepazīstas ar Eiropas Komisijas, Eiropas Kopienu tiesas, Enerģētikas un Aizsardzības komitejas,
NATO, Tulkošanas centra, Informatīvā centra ES un citu Eiropas institūciju darbu. Skolu reitingā iegūst 19 vietu starp 108 skolām.
 2010./2011. māc.g. Skolā franču valodu sāk mācīt Arno Lardinovičs.
 2011./2012. māc.g.Uzsākam sadarbību ar Cambridge Regional College. 
 2012./2013. māc.g. Turpinām savu darbību jaunās un modernās telpās - Vesetas ielā 9. Laipni aicinām mums pievienoties.
 2013./2014. māc.g. Skolu reitingā iegūst 20. vietu starp 108 skolām.
 2014./2015. māc.g. Akreditācija 2014. gada augustā/ septembrī. Akreditācijas lapa Nr. 2958. Akreditēta līdz 2020. gada 16. septembrim.
 2015./2016. māc.g. 
 2016./2017. māc.g.Dalība projektā "Mazais simtgades pilsonis". Dalība Debašu līderu skolā 
 2017./2018. māc.g.Turpinām savu darbību jaunās un modernās telpās - Kareivju ielā 5!  Sadarbības veidošana ar jauniešu organizāciju AIESEC.
 2018./2019. māc.g.Skola iesaistās kultūrizglītības programmā "Latvijas skolas soma".
 2019./2020. māc.g. Skola iesaistās Erasmus+ projektā. 
2020./2021. māc.g. Skola akreditēta līdz 2026. gada 14. septembrim. Akreditācijas lapu var apskatīt sadaļā "vidusskola" (apakšsadaļa "dokumenti").  Dalība "eTwinning" projektos.
 2021./2022. māc.g.Skola pabeidz Erasmus+ K1 projektu "Izglītojamo motivēšana mācīties." 

 2022./2023. māc.g.Vidusskolas skolēni sadarbībā ar Biznesa augstskolu "Turība" uzsāk mācības uzņēmējdarbības skolā.
Dalība RD sabiedrības integrācijas projektos.
Sadarbība ar dienas centru "Dzīvības aka" labdarības un atbalsta pasākumu organizēšanā un norisē.
Vasaras skola "Cambridge 2023".
2023./2024. māc.g. Skola pilnībā realizē apmācību latviešu valodā.
Sadarbība ar RTU Tehniskās fizikas institūtu ķīmijas padziļinātā kursa apguvē.
Dalība Erasmus+ skolu mobilitātes projekta realizācijā.