Izglītības iestādes kurās turpina mācības 2018./2019. mācību gada privātās vidusskolas "Laisma" absolventi:

RISEBA, biznesa psiholoģija

Latvijas Universitāte, medicīna

Rīgas biznesa koledža, Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Rīgas Stradiņa Universitāte, Zobārstniecība

Anglia Ruskin University, Business management

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

De Montfort Universitu, Drama and English

Instituto d'arte applicata e design, Transportation design

Izglītības iestādes kurās turpina mācības 2017./2018. mācību gada privātās vidusskolas "Laisma" absolventi:

Smiltenes Valsts tehnikums, veterinārās zinātnes

Izglītības iestādes kurās turpina mācības 2016./2017. mācību gada privātās vidusskolas "Laisma" absolventi:

Reading University Finance and Investment Banking

RSU, mārketings un reklāma

BA School of Business and Finance 

Maskavas valsts starptautisko attiecību institūts, Starpatautiskās ekonomikas fakultāte

Reesnen University, biomedicine science

Birmingham City University, Fine art curse


Izglītības iestādes kurās turpina mācības 2015./2016. mācību gada privātās vidusskolas "Laisma" absolventi:

LU, Ģeogrāfijas fakultāte

Stokholmas augstskola

LU, Juridiskā fakultāte

TU, Medicīnas inženierija

Absolventu sveiciens skolai:+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .