PEDAGOGI


Laisma kolektīvs - tie ir zinoši, profesionāli, atvērti, smaidīgi un izpalīdzīgi pasniedzēji, kas ar īpašu rūpību un uzmanību attiecas pret katru audzēkni un kas mīl savu darbu!

  • Direktore - Inga Lukašēviča
  • Direktora vietniece – Iluta Pašāne
  • Finanšu jautājumi - Askolds Lukašēvičs


PEDAGOGU SARAKSTS

Priekšmets Pedagogs
Matemātika Iluta Pašāne 
Ģeogrāfija Teiksma Kalniņa 
Angļu valoda Ludmila Ļubimova 
Angļu valoda Viktorija Majore 
Angļu valoda sākumskolai Viktorija Majore
Biloģija Žanis Žerbelis
Dabas zinības Antons Berjoza
Franču valoda Agnija Kempele
Krievu valoda Manana Presņikova 
Krievu valoda Anžela Lapajeva
SportsInguna Lukašēviča
Ķīmija  Jānis Bisenieks
Latviešu valoda Žaneta Ādamsone
Matemātika Vlada Petrova 
MatemātikaSarmīte Ozola
Kulturoloģija Daina Brūdere-Liekna
Sākumskola Austra Ābele
Sākumskola Sarmīte Ozola
sociālās zinības, ekonomikaIluta Pašāne
VēstureDaiga Skujiņa
Latviešu valoda Marita Sutra
Mūzika Elīna Čampere
Vizuālā māksla Daina Brūdere-Liekna
Pirmskolas pedagogs Megija Bīlande 
Pirmskolas pedagogs Tatjana Ņikitjuka
Pirmskolas pedagogsNataļja Dudenko
Pirmskolas pedagogs
Pirmskolas pedagogs Madara Strazdiņa
Pedagoga palīgs Jeļena Ivanova

+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .