PEDAGOGI


Laisma kolektīvs - tie ir zinoši, profesionāli, atvērti, smaidīgi un izpalīdzīgi pasniedzēji, kas ar īpašu rūpību un uzmanību attiecas pret katru audzēkni un kas mīl savu darbu!

  • Direktore - Inga Lukašēviča
  • Direktora vietniece – Iluta Pašāne
  • Finanšu jautājumi - Askolds Lukašēvičs


PEDAGOGU SARAKSTS

Priekšmets Pedagogs
Matemātika Iluta Pašāne 
Annija Liniņa
Kristīne Tene
Jana Petrova

Ģeogrāfija Teiksma Kalniņa 
Antons Berjoza
Angļu valoda Ludmila Ļubimova 
Angļu valoda
Angļu valoda sākumskolaiKristīne Tene
Bioloģija
Dabaszinības Antons Berjoza
Franču valoda Agnija Kempele
Krievu valoda Manana Presņikova 


Sports Guntars Ruseckis
ĶīmijaJānis Bisenieks
Latviešu valoda Žaneta Ādamsone
Latviešu valoda Inga Lukašēviča
Latviešu valoda Marita Sutra
Kristīne Tene
KulturoloģijaDaina Brūdere-Liekna
Sākumskola Ligija Grase
Sākumskola Jana Petrova
Sākumskola Kristīne Tene
sociālās zinības, ekonomikaIluta Pašāne
Vēsture
Mūzika Elīna Čampere
Vizuālā māksla Daina Brūdere-Liekna

Mājturība un tehnoloģijas
Daina Brūdere-Liekna

 Informātika Annija Liniņa
 Fizika 
Antons Berjoza
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Megija Lorence
Laura Petrova
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Tatjana Ņikitjuka
Irina Kozjurjonoka
Pirmsskolas pedagogsLaura Petrova
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs Lidija Monokandilosa
Pedagoga palīgs Jeļena Ivanova

 .