PEDAGOGI


Laisma kolektīvs - tie ir zinoši, profesionāli, atvērti, smaidīgi un izpalīdzīgi pasniedzēji, kas ar īpašu rūpību un uzmanību attiecas pret katru audzēkni un kas mīl savu darbu!

  • Direktore - Inga Lukašēviča
  • Direktora vietniece – Ligija Grase
  • Direktora vietniece- Elizabete Daira Roķe
  • Finanšu jautājumi - Askolds Lukašēvičs
  • Lietvede- Monta Krilova


PEDAGOGU SARAKSTS

Priekšmets Pedagogs
Matemātika Antons Berjoza
Aleksejs Lukoņins
Ligija Grase


Ģeogrāfija Teiksma Kalniņa 
Antons Berjoza
Angļu valoda Ludmila Ļubimova Angļu valoda sākumskolaiJeļizaveta Urlika
BioloģijaAmanda Melnalksne
Dabaszinības Antons Berjoza

Franču valoda Agnija Kempele
Krievu valoda Alla Savicka
Valērija Sorokina

Sports Guntars Ruseckis
ĶīmijaJānis Bisenieks
Latviešu valoda Žaneta Ādamsone
Latviešu valoda Inga Lukašēviča
Latviešu valoda Marita SutraSākumskola Ligija Grase
Sākumskola Austra Ābele-Nilsena
Sākumskola Samanta Bosakova
sociālās zinības, ekonomikaTeiksma Kalniņa
VēstureIrma Dzene
Mūzika Elīna Čampere
Vizuālā māksla Ilze Pavāre
Dizains un tehnoloģijas
Ilze Pavāre

Datorika Samanta Bosakova
 Fizika 
Antons Berjoza
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Megija Lorence
Linda Leja
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Marina Volkova

Pirmsskolas pedagogsAnastasija Malenko
Pirmsskolas pedagogs Sanita Pūre
Pedagoga palīgs Benita Freivalde
Pedagoga palīgs Jeļena Ivanova