UZŅEMŠANA


Privātās vidusskolas “Laisma” pirmsskolas grupa atrodas Rīgas klusajā centrā, Kareivju ielā 5.

Mācību maksa 650 euro mēnesī no 01.06.2023. Cenā ir iekļautas ikdienas nodarbības, izglītība pie profesionāliem pedagogiem, gādīgas auklītes uzmanība, mūzikas un dejas  nodarbības, rotaļas un spēles, kā arī pastaigas ārā labiekārtotā spēļu laukumā.

2023./24. māc. g. cenrādis (skat. pielikumā)

 Cenradis_2023_24.m.g.docx

Pierīgā līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem atšķiras

Līdzfinansējumi Rīgā un Pierīgas pašvaldībās:

             1,5 - 4 gadi:
 • Rīga: 328.54 eur/mēn
 • Mārupe: 345 eur/mēn
 • Jūrmala  345,29 eur/mēn
 • Ogre: 305.74 eur/mēn
 • Ādaži 365.00 eur/mēn
 • Ķekava: 277.90 eur/mēn
 • Olaine: 373.92  eur/mēn
 • Ropaži: 406.50  eur/mēn

              5-6 gadi:

 • Rīga: 242.48 eur/mēn
 • Mārupe: 320 eur/mēn
 • Jūrmala 248.54 eur/mēn
 • Ādaži: 278.00 eur/mēn
 • Ķekava: 200.68 eur/mēn
 • Olaine: 276.55 eur/mēn
 • Ropaži: 310.76  eur/mēn

Cenā nav iekļauta trīsreizēja ēdināšana (5,00 euro dienā).


Bērnudārzā tiek uzņemti bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem.

Privātā vidusskola LAISMA savu darbību ir sākusi 1993. gadā.
Pirmā licence saņemta 1994. gada 17. martā.

Skola īsteno:

 • Pirmskolas izglītības programmu;
 • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā;
 • Mazākumtautību pirmskolas izglītības programmu.

Bērnudārzā darbojas četras grupas, katrā 12-16 audzēkņi.

PIRMSSKOLA

 • Jaunākā grupa: 2-3 gadi
 • Vidējā grupa: 3-4 gadi
 • Vecākā latviešu valodas apmācības grupa: 4-6 gadi
 • Vecākā krievu valodas apmācības grupa: 4-6 gadi

Ievērojot vecāku vēlmes, 1996. gadā tika izveidota pirmsskolas grupa, kurā skolotāju bērni, māsas un brāļi mājas atmosfērā mācās, radoši darbojas un iepazīt pasauli. "Mūsu kredo –"Pilns dvēseles komforts audzēknim. " Mēs ievērojam audzēkņu vēlmes un cienām tās. Tāpēc mūsu bērni aug mierīgi un līdzsvaroti. Emocionāli mierīgā atmosfērā pie mums tiek vadītas daudz un dažādas attīstošas nodarbības. Savstarpējās attiecības balstās uz cieņu, atbalstu un ieinteresētību pret ikvienu bērnu. Profesionāli un mīļi pedagogi palīdzēs ikvienam justies labi, iedrošinot un palīdzot iepazīt pasauli sev apkārt.

Skolā ir plašas, mājīgas telpas un zaļš pagalms pastaigām un dabas vērojumiem. Bērni mācās saprast dabu, to vērojot. Katru mēnesi īpaša uzmanība tiek pievērsta kādai tēmai. Piemēram, rudens. Tas nozīmē, ka visās nodarbībās iepazīsim leksiku, skaitīsim pārgājienā salasītās rudens lapas, zīmēsim tās, dziedāsim dziesmas un skaitīsim dzejoļus par rudeni, veidosim izstādes un projektus. " Nodarbību laikā bērni mācās nodibināt kontaktus ar citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli, mācās patstāvīgi ģērbties, akurāti nolikt drēbes, sakārtot savu darba vietu, rotaļlietas, tīrīt zobus, lietot nazi un dakšiņu, iegūst pirmo pieredzi kā jādzīvo kolektīvā, un tātad – kā prast piekāpties, dzirdēt citus, dalīties, gaidīt, darboties komandā. Tā kā skolā īpaša uzmanība tiek veltīta valodu apguvei, arī bērnudārzā audzēkņiem tiek piedāvātas angļu, krievu, latviešu valodas.