Galerija

Pirmais izlaidums ir īpaši svētki gan bērniem, gan viņu vecākiem-Jūsu mazais bērns pēkšņi izaudzis jau tik liels un gatavs doties skolas gaitās! Mums ir nedaudz skumji palaižot mūsu pirmsskolēnus uz skolu, bet esam reizē lepni un priecīgi par to, ka viņi visi mācības turpinās mūsu skolā!
Vislielākais paldies sešgadīgo bērnu audzinātājām, deju un mūzikas skolotājām,  par to sirdssiltumu un mīlestību, par izlaiduma organizēšanu un tapšanu!